Inspirator

Za dwadzieścia lat
bardziej będziesz żałował tego,
czego nie zrobiłeś niż tego, co zrobiłeś…
Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań,
złap w żagle pomyślne wiatry…
Podróżuj… Śnij… Odkrywaj…

Mark Twain

Witaj!
Poznajmy się bliżej…

W roli trenera kieruję się wiedzą praktyczną zdobytą wcześniej w działaniach B2B, B2C, zarządzania zespołami i coachingu.

Moje motto: „zwycięzcy nigdy nie rezygnują, rezygnujący nigdy nie zwyciężają” – liczy się skuteczność.

Zawodowa pasja to rozwój, to znajdowanie możliwości i podążanie tam, gdzie jest ich wiele. To przekonanie o wielkości potencjału, jaki wnosi każdy uczestnik, pracownik, szef….człowiek do organizacji. To sposób myślenia i działania.

Lubię pracę z menedżerami, pracownikami i całymi zespołami w dążeniu do osiągania satysfakcjonujących celów, wyników i działań.

Specjalizacje Doradcze

 • Warsztaty i szkolenia dla wyższej kadry menedżerskiej
 • Coaching dla menedżerów, specjalistów, doradców
 • Efektywna komunikacja
 • Budowanie motywacji pozafinansowej
 • Budowanie zaangażowania
 • Budowanie efektywności osobistej
 • Doradztwo w zakresie strategii motywacyjnej i komunikacji
 • Grupowe i indywidualne programy wsparcia, coaching
  i indywidualne konsultacje dla menedżerów

Specjalizacje Menadżerskie

 • Zarządzanie jednostkami biznesowymi w firmach handlowych
 • Budowanie Zespołów
 • Kompetencje menedżerskie
 • Zarządzanie pokoleniem Y
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Autoprezentacja
 • Budowanie autorytetu
 • Realizacja celów
 • Zarządzanie zespołami ludzkimi, szkolenie i rozwój
 • Zarządzanie organizacjami w procesie zmian
 • Zarządzanie zmianą

Widzimy ludzi i rzeczy nie takimi,
jakimi są, ale takimi,
jakimi my jesteśmy…

Anthony de Mello

Rozwój
to podstawa…

coaching

To projekt wsparcia,
przeznaczony dla osób,
które realizując swoją
karierę zawodową poszukują
inspiracji, zweryfikowania
swoich dotychczasowych
sposobów postępowania
oraz wypracowania
nowych strategii działań.

Więcej »

szkolenia-otwarte

Wymiana doświadczeń,
jeszcze większe spektrum
narzędzi i programy jedno
lub wielosesyjne skierowane
do Kadry Menadżerskiej,
Ekspertów, Specjalistów
i Kadry Handlowej.

Więcej »

szkolenia-dedykowane

To koncentracja na
potrzebach i zasobach
Klienta na każdym etapie
realizacji. Kluczem do
realizacji warsztatów
jest dialog, przygotowanie
i wsparcie Klienta
we wszystkich etapach
trwania projektu.

Więcej »

Szkolenia / Coaching

Coaching indywidualny to projekt specjalistycznego wsparcia. Przeznaczony dla osób, które realizując swoją karierę zawodową poszukują inspiracji, zweryfikowania swoich dotychczasowych sposobów postępowania oraz wypracowania nowych strategii działań. Potrzebują wsparcia w dokonaniu przeglądu osiągnięć
a także nowych szans i możliwości. Szczególnie przydatny osobom, które są postawione przed koniecznością podjęcia ważnych decyzji i wprowadzenia różnego rodzaju zmian. Spotkania są realizowane w formie indywidualnych konsultacji, w których osoba prowadząca pełni funkcję coach’a. Jej rola polega na wspólnym z uczestnikiem poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemu. Coach zachęca do samodzielności oferując jednocześnie wsparcie i pomoc, kiedy takie okażą się potrzebne. Wsparcie udzielane jest metodą zadawania pytań. Stosowane są raczej warunkowe sugestie, niż konkretne propozycje działań. Coach kreuje takie warunki, które wzmacniają motywację wewnętrzną.

Realizując coaching indywidualny koncentrujemy się na:

 • Nadawaniu nowych znaczeń postawom, działaniom
 • Radzeniu sobie z barierami, przekonaniami
 • Konwersji przekonań ograniczających we wspierające
 • Odkrywaniu zasobów klienta
 • Wzmocnienie samoświadomości klienta
 • Wzmocnienie motywacji klienta
 • Praca z wartościami klienta

Rodzaje treningów:

 • Coaching biznesowy
 • Executive Coaching
 • Life Coaching
 • Team Coaching

Szkolenia Otwarte

Szkolenia otwarte dla firm, to programy przygotowane z myślą o Kadrze Menedżerskiej, Handlowej i Specjalistów. Szkolenia obejmują zagadnienia realizowane w grupach o różnym stopniu doświadczenia uczestników. Udział w szkoleniach pozwala na wymianę doświadczeń i poznanie różnych perspektyw spojrzenia na działania, sprawy, obowiązki, decyzje, narzędzia. Wszystkie programy szkoleń „otwartych” mogą być realizowane jako szkolenia dedykowane.

HANDEL

 • Kreowanie Sprzedaży
 • Aktywny prospecting
 • Rozwój postawy handlowej i automotywacji
 • Techniki sprzedaży
 • Prezentacje w sprzedaży
 • Zarządzanie relacjami z Klientem
 • Sprzedaż przez telefon
 • Negocjacje handlowe
 • Treningi on the job z pracownikami sił sprzedaży

OBSŁUGA KLIENTA

 • Profesjonalna obsług Klienta w kontakcie telefonicznym i bezpośrednim
 • Obsługa reklamacji
 • Współpraca z Klientem Wewnętrznym
 • Budowanie i rozwój Standardów Obsługi Klienta

ZARZĄDZANIE

 • Kierowanie zespołem i zarządzanie wynikami pracy
 • Zarządzanie przez cele
 • Zarządzanie pokoleniem Y
 • Zarządzanie zmianą
 • Prowadzenie rozmów oceniających wyniki pracy
 • Skuteczna rekrutacja
 • Zarządzanie Zespołem Projektowym

PRZYWÓDZTWO

 • Lider – źródła mocy myślenia i działania
 • Budowanie zespołu
 • Komunikacja i współpraca w zespole
 • Sztuka motywowania oraz inspirowania do rozwoju
 • Delegowanie zadań i uprawnień
 • Coaching menedżerski
 • Lider Zmiany

EFEKTYWNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ OSOBISTA

 • Kreowanie rezultatów i budowanie wpływu
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • Rozwój inteligencji emocjonalnej
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Trening asertywności
 • Budowanie porozumienia z innymi
 • Autoprezentacja

SZKOLENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE PROCESÓW I PROCEDUR HR

 • Wsparcie Zespołów HR we wdrożeniu narzędzi badania satysfakcji pracowników
 • Wsparcie Zespołów HR w badaniu komunikacji w organizacji
 • Wsparcie we wdrożeniu systemu ocen pracowniczych
 • Projektowanie procesu wdrożenia procedur, narzędzi, norm

TRENINGI I WSPARCIE DLA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH

 • Train the trainers
 • Szkoła trenerów wewnętrznych
 • Coaching trenerów wewnętrznych

INTEGRACJA, WSPÓŁPRACA

 • Budowanie zespołu
 • Praca zespołowa
 • Komunikacja w zespole
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • Treningi OUTDOOR

Szkolenia / Dedykowane

Proces tworzenia projektu szkolenia dedykowanego INSPIRATOR:
Dialog projektu
Określamy cele główne projektu z Klientem
Analiza potrzeb
Określamy cele i potrzeby szczegółowe:
1.) Analiza danych Klienta – strategia, struktura firmy, procesy i projekty w firmie
2.) Wywiady, kwestionariusze potrzeb – skierowane do uczestników, przełożonych i HR
Projektowanie działań rozwojowych
Na podstawie analizy potrzeb przedstawiamy projekt programów rozwojowych
i wskazujemy umiejętności i zachowania,które uczestnicy mają utrwalić
i wykorzystywać po zakończeniu szkolenia.
Metody
Zawsze dobierane indywidualnie przy jednoczesnym uwzględnieniu etapów
procesu grupowego w zależności od tego na jakim poziomie wspieramy
rozwój uczesników – wiedza, umiejętności, postawy
Realizacja projektu
Ocena efektywności i ewaluacja
Po szkoleniu przygotowujemy obszerny raport zawierający również rekomendacje
eksperckie co do dalszych działań. Na życzenie Klienta ewaluacja przeprowadzona
jest wg 4-poziomowego modelu kirkpatricka.

Ci, którzy są wystarczająco szaleni,
by myśleć, że są w stanie zmienić świat,
są tymi, którzy go zmieniają.
Steve Jobs

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń

INSPIRATOR CYPRIAN JĘDRKOWIAK
UL. Solec 24 lok 141, 00-403 Warszawa
504 833 788

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Mapa dojazdu…